Realestate
หน้าแรก / กฎระเบียบ

กฎระเบียบ

*กรุณาปฎิบัติตามกฏระเบียบของบ้านพักทุกครั้งเมื่อเข้าพัก

 • สามารถ Check In ในเวลาตั้งแต่ 14:00 เป็นต้นไป
 • สามารถ Check Out ก่อนเวลา 12:00 เท่านั้น หากเกินเราจะคิดค่าบริการราคาเต็มของวันถัดไป
 • ค่ามัดจำ ในการเข้าพัก 2,000 หรือ 3,000 บาท ตามกำหนดในใบจองบ้านพัก และในวันเช็คเอาท์ จะได้รับเงินส่วนนี้คืนหากไม่มีของเสียหาย
 • โดยในการจองบ้านพัก ต้องจ่ายจำนวนเต็มเท่านั้น
 • ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านลงทะเบียน และแจ้งจำนวนผู้เข้าพัก (หากท่านนำบุคคลภายนอกเข้ามาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บ้านพักจะปรับเงินและเก็บบุคคลที่เกินมา คนละ 500 บาท ในการเข้าพักของท่านทันที
 • อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงมาได้ แต่จะคิดเพิ่มตัวละ 300 บาท เฉพาะบ้านที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ ในกรณีไม่แจ้งแล้วตรวจพบว่านำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณบ้านพัก ทางบ้านพักขอยกเลิกการเข้าพักทันที
 • ขอความกรุณาลูกค้าที่สูบบุหรี่ให้สูบบริเวณภายนอกบ้านเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย หลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์เสียหายจากไฟและเถ้าบุหรี่
 • หากบ้านพักได้รับความชำรุด หรือเสียหายแม้แต่น้อย ทางเราจะปรับเงิน เป็น 2 เท่าของสิ่งของที่เกิดความเสียหาย
 • บ้านพักจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ในขณะที่ท่านเข้าพัก กรุณาดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของท่านเอง
 • เรามีอุปกรณ์เครื่องครัวบริการฟรี (ต้องล้างให้ด้วย ไม่สะดวกคิดค่าบริการ 500 บาท )
 • ในกรณีไม่พักในวันที่มัดจำไว้ ทางเราไม่มีการคืนมัดจำบ้านพักให้
 • ขอความกรุณาไม่สวมใส่รองเท้าภายในบ้าน ทุกชนิดที่อาจสร้างความเสียหายให้พื้นบ้าน ถือเป็นการทำลายทรัพย์สิน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ จองบ้านพักขั้นต่ำ 2 คืน
 • ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำและไฟฟ้า